Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כתבות נוספות:

נשימה לפני שבת

להסכים לעצור לרגע את מרוץ החיים.

להסכים לרגע להתרווח לאחור, לקחת נשימה עמוקה, כזו הבנויה בזרימה משאיפה לנשיפה.

להסכים לאוורר את מחסני ומטעני הרגש שאיפסנו אי שם, אלו שמידי פעם מגיחים ומעוררים סערה.

לאפשר לפראנה - אנרגיית החיים לזרום בכל הגוף בסביבת מים מכילה ומאפשרת.

נשימה מלאה, כזו היוצרת התמרה של המטענים הרגשיים באנרגיה ומשאבים חדשים, בסביבת מים המאפשרת תחושה של לידה מחדש, של בחירה בחיים מתוך זרימה ותנועה, חידוש והנאה.

להסכים לחוות התחדשות.

הגוף והנפש מחוברים ומשפיעים זה על זה. חוויות ואירועים שונים בחיינו השפיעו על דפוסי נשימתנו: כיווצנו את זרימת הנשימה על מנת להקטין את הכאב העולה מרגשותינו, להקטין את חווית חוסר האונים והדאגה הבלתי פוסקת.

הנשימה- הפראנה- אנרגיית החיים, הזורמת לכל חלקי הגוף הנפשי והפיזי.

עצירת והחלשת זרימתה של הנשימה יוצרים מטענים רגשיים רבים בגופנו שלא עוכלו ועובדו והם מכבידים על חיינו. הם משפיעים עלינו גם אם ננסה להתעלם מקיומם, הם מסיתים ומקטינים את זרימת הפראנה בגופינו דבר שבעתיד יוכל להתפתח לחולשה באזור מסוים או מחלה.

גם המים הינם כוח של חיים, בלעדיהם האדם לא יוכל לשרוד, הם מהווים 70% מגופינו. המים הם סביבת הגידול הראשונית אותה חווינו עם היווצרותנו ברחם.

המים הם מרחב מכיל ומאפשר, המעלים את זיכרון הרחם, לפני יציאתנו לאוויר העולם, בו חווינו את חיבורנו לטבור המטיב, המזרים דרכו פראנה וחומרים המאיצים ומזינים את התהוותנו.

רובנו הגדול חווינו נשימה מלאה - נשימה מעגלית משחר היווצרותנו ברחם, לה סגולות של התחדשות והתמרת מטענים רגשיים.

המים הינם הסביבה המיטיבה לאפשר שחרור והתמרת מטענים אלו דרך הנשימה, לאפשר לנו להיוולד מחדש מתוך בחירה ולא מתוך דפוסי ומנגנוני הפעולה האוטומטים.

לחוות שוב את המרחב המיטיב, המזין, המאפשר העצמה והזכרות בעצמנו וברצון הזך הראשוני של הגעתנו לכאן.

להסכים לחוות התחדשות.

אני שמחה לארח אצלי במרכז נגיעות במים את יערה-לסדנת ריברסינג בשילוב של הרצאה ומפגש חוויתי במים.

שתתקיים ב22/12, במהלכה תוכלו להתרווח לאחור ולהתחבר לנשימה ולמים עוטפים ומכילים... ☎ להזמנות לסדנא התקשרו 04-9831962. מספר המקומות מוגבל! יש להצטייד בבגד ים ומגבת (תה ועוגה עלינו...)

יערה בויום קפלן הקימה את מרכז "בשאיפה" לטיפול ולהכשרה בתחומי גוף-נפש-רוח, מטפלת רגשית בריברסינג- נשימה מעגלית, בתקשור מרפא- "הכוח לברוא ולהבריא", מורה ומנחה לתקשור מרפא ולפתיחת תדרים, מטפלת רגשית במים לפי שיטת WT, מחברת הספר "ללכת בכל דרכיו"- ספר מסע אישי לאיזון הספירות.

bottom of page